ADVERTORIAL

HOLLARD

VERSEKERING

Intergewas verbouing in Suid Afrika -

Afrikaans het 'n baie groot woordeskat en daar is 'n paar woorde wat baie lekker op die tong is- partymaal moet jy soek vir 'n woord.

So moes ons 'n woord soek vir "intercropping" wat nie lekker klink as jy dit probeer vertaal nie, maar ons het tog by 'n woord uitgekom wat dit dalk eenvoudig beskryf- Intergewasverbouing. Dan is daar nog die baie bekende woord wat op alle saad vervaardigers se lippe is en dit is "Covercrops"- in Afrikaans is dit seker  Bedekkings gewasse- Hierdie is 'n groot verskeidenheid van gewasse wat gebruik kan word. 

Intergwasverbouing is al baie jare oud - In die laat 60, 70 en tagtigjare het boere 2 rye groen boontjies tussen die "7 voet " rye geplant met 'n planter wat spesiaal ontwerp was om tussen die rye te pas.  Vetsak het  later jare 'n skottel planter gemaak wat tussen die rye gepas het en wat 4 rye boontjies tussen die mielies kon plant. Dit was 'n baie gewilde praktyk en dit het gehelp dat land nie vuil was nie. Die mielies is eers gestroop en daarna was die bootjies reg vir oes.   In tagtigjare het die meeste boere oorgeslaan na "5 voet rye" in die ou taal. 

Dit lyk of die praktyk weer toegepas gaan word en daar is baie soorte gewasse nou beskikbaar om saam te plant. 

Boerdery is die belangrikste ekonomiese aktiwiteit in die meeste gemeenskappe regoor die wêreld. Byna al die wêreld se bevolking se oorlewing hang af van landbou . Landbou behels die kuns en wetenskap van die grootmaak van diere en die groei van gewasse. Vir die maksimum opbrengs is boere regoor die wêreld uitgedaag om die beste boerderypraktyke en -tegnologie te gebruik. Aangesien die meeste boere kleinboere is, het hulle nie genoeg ruimte of tegnologiese vermoë om hul opbrengste te verbeter nie. Sekere landboupraktyke het nie groot dele grond nodig om die opbrengs te verbeter nie. 

Intergewasverbouing is 'n boerderymetode waar meer as een gewas op dieselfde tyd en op dieselfde stuk grond geplant word. Dit beteken dat meer as een soort gewas op dieselfde tyd in dieselfde ruimte groei. Die gedagte agter hierdie boerderypraktyk is dat verskillende gewasse geplant word, en waarskynlik nie  dieselfde insekte en siektes veroorsaakende deel nie, terwyl die doel is om nog groter opbrengs te lewer as wat die oppervalkte deur een gewas aangewend sou word. Die verskillende soorte van plante word egter nie beskou as onderlinge samesmelting nie.

Terwyl die gedagte behels dat meer as een gewas op dieselfde stuk grond gelyktydig geplant word, is daar verskillende metodes om die opbrengs van hierdie tipe boerdery te maksimeer. Ry-tussenlegging behels gelyktydig meer as een gewas, met ten minste een van die gewasse wat in 'n ry geplant word. Stroopverbouing is 'n meer geïndustrialiseerde weergawe van ryplanting en behels die plant van verskillende gewasse in alternatiewe stroke, met rye groot genoeg om gemaklik met die nodige masjinerie geoes te word.

Gemengde intergroep behels die groei van meer as een gewas gelyktydig sonder enige afsonderlike ry-reëling. Plante word natuurlik gekombineer, maar op 'n ordelike wyse. Intergewas verbouing behels die aanplant van meer as een gewas op dieselfde stuk grond met die aanplant van die tweede gewas nadat die eerste oes sy ontwikkeling geblom of voltooi het of net voor die oes van die eerste aanplanting.

Afgesien van verbeterde opbrengs, is daar ander redes waarom die metode beoefen word. Dit help om onkruide te onderdruk aangesien die gewasse baie spasie opneem wat die onkruid toegelaat het om te groei. Sommige onkruide vind dit ook moeilik om saam met sommige gewasse te groei. Die groei van twee gewasse langs mekaar kan van groot nut wees, veral as hul interaksies en groeiaksie van een of albei plante verhoog. Plante wat waarskynlik nie sterk genoeg is vir die winde nie, kan strukturele ondersteuning van hul metgeselle kry. Sommige plante kan ook skadu gee aan die liggevoelige plante.

Bewaringlandbou en Intergewas aanplantings vorm saam 'n heel nuwe bewerking in landbou- alhoewel dit al baie jare terug toegepas is.

Gewasdiversiteit het bewys dat dit een van die maniere is om plaagbestuur te verbeter deur homogeniteit van die gewas te verminder. Plae kan gekontroleer word deur middel van afskortings. "Trap cropping" behels die plant van 'n gewas wat meer aantreklik is vir 'n plaag in vergelyking met die tyd van die ander gewas se oestyd.  Gewasse wat op verskillende tye blom, hou belangrike insekte in plek vir bestuiwing en is gedurig in die omgewing.

Daar is baie slim manne met dik brille op die gebied en kan baie meer detail gee aangaande die metodes.

Johann Pretorius   AGRI NEWS NET . 


ADVERTORIAL

SASOL

FERTILIZER 

Farming Diary

Oct
29

10.29.2019

Mar
3

03.03.2020 - 03.05.2020

Jun
17

06.17.2020 - 06.19.2020

ENCA - Latest

Feed not found.