DODGE RAM
Rosch

ADVERTORIAL

OLD MUTUAL

FAMILY BUSINESS

Saai provides platform for travel documents during COVID-19 lockdown

Saai, the organisation for family farmers, has created a web-based platform for family farmers and their workers to submit the necessary documents for travelling during the mandatory 21 day COVID-19 lockdown.

Agricultural and food supply related operations, including farming, veterinary and phytosanitary service providers, pest control services, and chemical and fertilizer providers have been classified as Critical to Business Continuity Services (CBCS) that support the health and safety of South Africans. During this time family farmers and their employees will need to travel to and from farms to be able to perform their various functions and tasks.

“Our web-based platform allows any person classified as Critical to Business Continuity Services – Agriculture (CBCSA) to upload the necessary documents to prove that their travels are legitimate within the lockdown. The system then emails participants a PDF document containing all their information. Saai will also WhatsApp subscribers a ticket with a QR code that will contain all the necessary information,” says Francois Rossouw, CEO of Saai. QR technology is freely available and can be downloaded from any app store.

Saai anticipates some frustration at roadblocks, especially during the early stages of the lockdown. Given the challenges to communicate with authorities at all levels, Saai hopes to contribute to the food chain running smoothly with the creation of a digital tool, linked with the collectivisation of efforts to present a solution and to engage with the authorities.

This service is free of charge and available to all family farmers.

It can be accessed at: https://bit.ly/COVID_Travel_Docs

AFRIKAANS 

Saai, die organisasie vir familieboere, het ’n webgebaseerde platform vir familieboere en hulle werkers geskep waar noodsaaklike reisdokumente wat tydens die verpligte 21 dae lange COVID-19-inperking benodig word, opgelaai kan word.

Landbou- en voedselvoorsieningverwante operasies, insluitend boerdery-, veeartsenykundige en plantegesondheiddiensverskaffers, plaagbeheerdienste, en chemiese en kunsmisverskaffers is geklassifiseer as noodsaaklike dienste vir volgehoue besigheid wat die gesondheid en veiligheid van Suid-Afrikaners ondersteun. Tydens hierdie tydperk gaan familieboere en hulle werknemers na en van plase moet reis om in staat te wees om hulle onderskeie funksies en take te verrig.  

“Ons webgebaseerde platform laat enige persoon wat as noodsaaklike dienste vir volgehoue besigheid in die landbousektor geklassifiseer word toe om noodsaaklike dokumente op te laai ten einde te bewys dat hulle reise wel wettig is binne die staat van inperking. Die stelsel stuur dan ’n e-pos aan deelnemers wat ’n PDF-dokument met al hulle inligting bevat. Saai sal ook ’n kaartjie aan intekenaars WhatsApp met ’n QR-kode wat al die nodige inligting sal bevat,” sê Francois Rossouw, uitvoerende hoof van Saai. QR-tegnologie is vrylik beskikbaar en kan by enige toepwinkel afgelaai word. 

Saai voorsien ’n mate van frustrasie by padblokkades, veral tydens die vroeë stadium van die inperking. Gegewe die uitdagings om met owerhede op alle vlakke te kommunikeer, hoop Saai om ’n bydrae te lewer tot die ongehinderde voortsetting van die voedselketting deur die skep van hierdie digitale hulpmiddel, tesame met die samevoeging van pogings om ’n oplossing voor te stel en met die owerhede in gesprek te tree.           

Hierdie diens is gratis en beskikbaar vir alle familieboere.

Toegang daartoe kan hier verkry word: https://bit.ly/COVID_Travel_Docs


ADVERTORIAL

OLD MUTUAL

CORONA VIRUS

Farming Diary

Jul
15

07.15.2020 - 07.17.2020

Aug
11

08.11.2020 - 08.14.2020

Sep
9

10:00 am 09.09.2020 - 11:00 am 09.11.2020

Marketing Video