Changing our world for good- Corteva

Agriculture has reached a critical inflection point.    

Farmers are trying to meet the global challenge of providing nutritious food for a rapidly growing population that is constantly demanding healthier food. Growers will have to substantially increase both the quantity and quality of their yields in the coming decades. But environmental constraints threaten their ability to do so.
Our population is rapidly increasing. Natural resources are declining. Earth’s climate is changing. This is life as we know it. Yet the capacity to keep growing has never been more promising. New technology has redefined progress, turning last century’s impossible into an achievable reality.
At current levels of waste, farmers will have to grow 70% more food to feed the world’s population in 2050. Despite annual gains in crop production, farmers may still not meet the world’s growing need for food.
Feeding our growing population will require a variety of innovation solutions, including: more effective, more sustainable farming practices; new seed and crop protection technologies; better, more integrated use of data; and more efficient, less wasteful food distribution systems.
Water is scarce in 28% of total worldwide agricultural land. About 70% of the world’s supply of fresh water is used to produce food. In addition, a total of 69% of agricultural land is losing its productivity because of deforestation, poor farming practices, climate change and urban expansion. Notwithstanding all of this, if we work together, we can make sure our global food systems provide enough food for everyone. New farming practices and technologies are absolutely vital to the solution.
Farmers need to get higher yields by protecting crops and the environment. They need seeds that make better food and they also need data and analytics to make sure next year is even better. As a result, people’s overall standard of living will improve, along with the quality of food they eat.
We need farms that can do things this season they couldn’t do last season. We need to answer a global demand for more food and especially for protein. And we need collaborations—within agriculture and beyond it—to figure out how we can better serve farmers and consumers.
Corteva is committed to enriching the lives of those who produce and those who consume. Through partnerships we are already increasing access to technologies and improving agronomic practices to enrich lives of smallholder farmers and grow our business in emerging economies.
In Ethiopia, Corteva partnered with the Government of Ethiopia, USAID and ACDI/VOCA (from 2013 to 2018), to increase the productivity of 250 000 smallholder farmers by 300%, and increase their annual incomes by $1 500 USD. Corteva is now replicating and scaling this model of partnership in Indonesia, Tanzania, Kenya and Nigeria.
Successful projects like this one and others prove that new technology and smarter agronomic practices can make a massive difference to brighten up the gloomy picture so often painted in media reports. Corteva believes that bold leadership, strong partnerships and continuing progress in innovation can change our world for the good.

                       

Verander ons wêreld ten goede
Die landbou het 'n kritieke keerpunt bereik. Boere wêreldwyd probeer om voedsame kos te voorsien vir 'n vining-groeiende bevolking wat voortdurend gesonder voedsel eis. Produsente sal die hoeveelheid en gehalte van hul opbrengste aansienlik moet verhoog in die komende dekades. Maar omgewingsbeperkings bedreig hul vermoë om dit te doen.
Ons bevolking neem vinnig toe. Natuurlike hulpbronne word minder. Die aarde se klimaat bly verander. Dit is die lewe soos ons dit ken. Nietemin, die vermoë om aan te hou groei was nog nooit meer belowend as nou nie. Nuwe tegnologie het vooruitgang herdefinieer en die onmoontlike van die vorige eeu in 'n haalbare werklikheid verander.
Op die huidige afvalvlakke sal boere teen 2050 tot 70% meer voedsel moet verbou om die wêreldbevolking te voed. Ondanks die jaarlikse styging in gewasproduksie, sal boere moontlik steeds nie in die wêreld se groeiende behoefte aan voedsel kan voorsien nie.
Die voeding van ons groeiende bevolking sal 'n verskeidenheid innoverende oplossings benodig, insluitend: meer doeltreffende, meer volhoubare boerderypraktyke; nuwe saad- en gewasbeskermingstegnologieë; beter, meer geïntegreerde gebruik van data; en meer doeltreffende, minder verkwistende voedselverspreidingstelsels.
Water is skaars in 28% van alle landbougrond wêreldwyd. Nagenoeg 70% van die wêreld se vars water word gebruik om voedsel te produseer. Boonop is 69% van landbougrond besig om produktiwiteit te verloor weens ontbossing, swak boerderypraktyke, klimaatsverandering en stedelike uitbreiding. Desnieteenstaande, kan ons steeds verseker dat ons wêreldwye voedselstelsels genoeg voedsel vir almal voorsien as ons saamwerk. Nuwe boerderypraktyke en -tegnologieë is weliswaar noodsaaklik hiervoor.
Boere moet groter opbrengste behaal deur gewasse en die omgewing te beskerm. Hulle benodig saad wat beter voedsel maak, en hulle benodig ook data en analitiese kundigheid om seker te maak dat volgende jaar nog beter is. Dan sal mense se algemene lewenstandaard verbeter, tesame met die gehalte van die voedsel wat hulle eet.
Ons het plase nodig wat hierdie seisoen resultate behaal wat hulle nie die vorige seisoen kon doen nie. Ons moet die wêreldwye vraag na meer voedsel en veral proteïene beantwoord. En ons het samewerking nodig - binne en buite die landbou - om te bepaal hoe ons produsente en verbruikers beter kan dien.
Corteva is daartoe verbind om die lewens te verryk van diegene wat produseer en ook die wat verbruik. Deur vennootskappe verhoog ons reeds toegang tot tegnologieë en verbeter ons agronomiese praktyke om lewens van kleinboere te verryk en ook ons besigheid in ontluikende ekonomieë te laat groei.
In Ethiopië het Corteva saamgewerk met die regering van Ethiopië, USAID en ACDI / VOCA (van 2013 tot 2018), om die produktiwiteit van 250 000 kleinboere met 300% te verhoog en hul jaarlikse inkomste met $ 1 500 USD te verhoog. Corteva herhaal en skaal nou dieselfde model in Indonesië, Tanzanië, Kenia en Nigerië.
Suksesvolle projekte soos hierdie en ander bewys dat nuwe tegnologie en slimmer agronomiese praktyke 'n groot verskil kan maak om die somber prentjie wat so gereeld in mediaberigte geskilder word, op te helder. Corteva glo dat dapper leierskap, sterk vennootskappe en voortgesette vooruitgang in innovasie ons wêreld beslis ten goede kan verander.


Farming Diary

Oct
29

10.29.2019

Mar
3

03.03.2020 - 03.05.2020

Jun
17

06.17.2020 - 06.19.2020

ENCA - Latest

Feed not found.