Gelyke Indiensneming - HCASS - Suid Afrika

Landbouers en ander Besighede en Maatskappye in Suid Afrika moet kennis neem van die volgende nuwe vereistes vir indiensneming -

Volgens die wet op Gelyke Indiensneming, Wet 55 van 1998, moet alle werkgewers wat binne die definisie van "Designated Employer" val, soos uiteengesit in die wet, voldoen aan die wetlike vereistes vir Gelyke Indiensneming soos vervat in die wet.

Wie is 'n "Designated Employer"?

1. 'n Werkgewer wat meer as 50 werknemers in diens neem. Dit sluit tydelike werknemers in, mits hulle 3 maande of langer in diens is.

2. Enige werkgewer wie se omset bo die industrie "threshold" is per jaar (daar is sprake dat die wet gewysig gaan word, maar is nog nie goedgekeur deur die parlement nie).

 

•               Landbou - R6 miljoen

•               Mynbou en Steengroef - R22.5 miljoen

•               Vervaardiging - R30 miljoen

•               Elektrisiteit, Gas en Water - R30 miljoen

•               Konstruksie - R15 miljoen

•               Kleinhandel-, Motorhandel- en Hersteldienste - R45 miljoen

•               Groothandel, Kommersiële Agentskappe en Verwante Handel - R75 miljoen

•               Spyseniering, Akkommodasie en Ander Handel - R15 miljoen

•               Vervoer, Berging en Kommunikasie - R30 miljoen

•               Finansies en Besigheidsdienste - R30 miljoen

•               Gemeenskaps-, Spesiale en Persoonlike Dienste - R15 miljoen

 

Daar was altyd redelik min “Gelyke Indiensnemings” inspekteurs gewees met die gevolg dat min werkgewers bewus was van die wetgewing en bepalings. Die Departement van Arbeid het onlangs saam gesmelt met die Departement van Gelyke Indiensneming (Departement van Gelykheid en Arbeid of DEL), wat gewone Departement van Arbeid inspekteurs die jurisdiksie gee om werkgewers se gelyke indiensneming dokumentasie aan te vra.

 

Indien die werkgewer die bepalings verontagsaam, word die saak direk na die Arbeids Hof verwys wat groot kostes kan inhou, so wel as groot boetes (vanaf R1.5 miljoen of tot en met 10% van omset. Werkgewers kan selfs tot 10 jaar tronkstraf opgelê word).
 

HCASS verskaf die volle Gelyke Indiensnemings- en ander menslike hulpbronne dienste om te verseker dat kliente voldoen aan wetlike vereistes. Hierdie dienste sluit tipies die volgende in:

·         Die aanstel van ‘n Gelyke Indiensnemings Komitee

·         Die opleiding van die Gelyke Indiensnemings Komitee

·         Fasilitering van Gelyke Indiensnemings Komitee vergaderings 4 keer per jaar.

·         Die opstel van 'n gelykheidsbeleid

·         Die indiening van jaarlikse verslae aan die DEL

·         Elke Kliënt kry ook ʼn lêer met al hulle dokument wat benodig word vir enige inspeksies

·         De-registrasie van Werkgewers wat nie meer voldoen aan die definisie nie

 Kontak ons gerus via email vir meer inligting of om van ons dienste gebruik te maak by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.