• Fanie Brink, Independent Agricultural Economist

 • "The determination of fuel prices in South Africa came under heavy fire because the international crude oil price soared after Russia declared war on Ukraine," said Fanie Brink, an independent agricultural economist.

 • “Die bepaling van brandstofpryse in Suid-Afrika het hewig onder skoot gekom omdat die internasionale ru-olieprys die hoogte ingeskiet het nadat Rusland oorlog teen die Oekraïne verklaar het,” sê Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou-ekonoom.

 • The main objective of this submission is a suggestion for the serious consideration of an alternative economic plan that can create economic growth and increase the income of the government to solve the very serious fiscal problems of the growing gap between its income and expenditure, higher budget deficits and government debt.

 • “The proposed radical policy shift of the government, according to press reports that appeared yesterday, to involve the private sector in the losses of its state-owned enterprises and land expropriation without compensation by ‘donating land’ poses a serious threat to the economy and the country, especially if the government reportedly wants to threaten the private sector with its ‘political muscle’ to cooperate," says Fanie Brink, an independent agricultural economist.

 • Die voorgestelde radikale beleidsverskuiwing van die regering, volgens persberigte wat gister verskyn het, om die privaatsektor te betrek by die verliese van sy staatsondernemings en grondonteiening sonder vergoeding deur ‘grond te skenk’ hou ‘n ernstige bedreiging vir die ekonomie en die land in veral as die regering na wat berig word die privaatsektor met sy “politieke spierkrag” wil dreig om sy samewerking te verleen,“ sê Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou-ekonoom.

 • "Joernalistiek kan nooit tussen 'n mislukte staat en hoop in Suid-Afrika staan as joernaliste nie die oplossings vir die ekonomiese en politieke probleme verstaan wat ons vandag nie in die land beleef nie," sê Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou-ekonoom.

 • "Journalism can never stand between a failed state and hope in South Africa if journalists do not understand the solutions to the economic and political problems that we are experiencing in the country today," says Fanie Brink, an independent agricultural economist.

 • “Die privaat sektor moet daarvan vergeet om hande te vat met 'n bankrot regering wat ekonomies gefaal het en nie instaat is om die land se infrastruktuur te herstel nie” sê Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou-ekonoom.

 • "The private sector must forget about joining hands with a bankrupt government that has failed economically and unable to restore the country's infrastructure," said Fanie Brink, an independent agricultural economist.

 • Die Minister van Landbou, Thoko Didiza, het die afgelope week tydens die voorlegging van haar Departement se jaarlikse begroting aan die Parlement ook die hersiene Landbou- en Agro-verwerkingsmeesterplan bekendgestel wat deur die betrokke partye onderteken is," aldus Fanie Brink ‘n onafhanklike landbou-ekonoom.

 • “Die verhoging in rentekoerse volgens die sentrale banke in die wêreld se rentekoersbeleid kan nie die inflasiekoers beheer, die wisselkoers beskerm of ekonomiese groei stimuleer nie.

 • Rentekoerse

 • “The Reserve Bank will in the coming weeks, just like the US Federal Reserve, European Central Bank and other central banks in the world, again totally ignore the operation of the market forces of supply and demand when they increase their interest rates further,” says Fanie Brink, an independent agricultural economist.