• "The only way to restore and improve power supply of Eskom over the long term is to restore the profitability and sustainability of the various processes of how electricity is supplied," says Fanie Brink, independent agricultural economist.

 • “Volgens 'n nuwe verslag oor voedselsekerheid en voeding styg die honger in Afrika steeds en die vasteland is nie op die regte pad om die ‘Zero Hunger’ doelwit te bereik wat deur die Volhoubare Ontwikkelingsdoelstellings van die Verenigde Nasies teen 2050 gestel is nie," sê Fanie Brink, 'n onafhanklike landbou-ekonoom.

 • “According to a new report on food security and nutrition, the hunger in Africa is still rising and the continent is not on track to meet the ‘Zero Hunger’ goal set by the Sustainable Development Goals of the United Nations by 2050,” says Fanie Brink, an independent agricultural economist.

 • SUBMISSION TO THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS - PRETORIA- Fanie Brink - Independent Agricultural Economist-

  DRAFT EXPROPRIATION BILL, 2019- (As published in the Government Gazette of 21 December 2018, No. 42127)

 • The outlook that South Africa ‘will only run out of money by 2042, is totally unrealistic and creates a greater comfort zone for the ANC government and could lead to total misleading economic prospects for the country," says Fanie Brink, an independent agricultural economist.

 • Die vooruitskouing dat Suid-Afrika eers teen 2042 ‘oor die fiskale afgrond sal stort’ is totaal onrealisties en skep ‘n groter gemaksone vir die ANC-regering en kan tot totale misleidende ekonomiese vooruitsigte vir die land aanleidng gee," sê Fanie Brink, 'n onafhanklike landbou-ekonoom. 

 • According to a new report on food security and nutrition, the hunger in Africa is still rising and the continent is not on track to meet the “Zero Hunger” goal set by the Sustainable Development Goals of the United Nations by 2050.

 • The ANC government has no idea that economic growth and progress are totally dependent on the profitability and sustainability of all the individual industries, such as, among others, the production, manufacturing, construction and trading industries in the primary and secondary sectors, as well as the service industries in the tertiary sector of the economy,” says Fanie Brink, an independent agricultural economist.

 • Die ANC-regering het geen begrip daarvoor dat ekonomiese groei en voortuitgang totaal afhanklik is van die winsgewendheid en volhoubaarheid van al die individuele bedrywe soos, onder andere, die produksie-, vervaardigings-, konstruksie- en handelsbedrywe in die primêre en sekondêre sektore, asook die dienstebedrywe in die tersiêre sektor van die ekonomie nie,” sê Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou-ekonoom.

 • Die beginsel van “optimum produksie en maksimum wins” is baie oud dit is die belangrikste beginsel in die landbou omdat al die verskillende vakdissiplines daarby betrokke is. Spesifiek omdat dit die winsgewendheid van boerdery-ondernemings bepaal waarsonderfinansiëleoorlewing nie moontlik is nie.

 • "The statements that nothing will change if the Reserve Bank is nationalised are not correct as it poses a very serious threat to the economy and the country because it is directly targeting the control and access to the country’s gold and other foreign reserves,” says Fanie Brink, an independent agricultural economist.

 • The principle of "optimum production and maximum profit" is very old and it is the most important principle in the agricultural industry as all the different disciplines are involved in the implementation of the principle.  Specifically, because it determines the profitability of farming enterprises without which financial survival is not possible.

  Increasing the combined profitability of all the business enterprises across the individual industries in the primary, secondary and tertiary sectors of the economy is the only way to create economic growth. The profit motive is the main driver of economic growth in a capitalist economic system based on the private ownership of all the factors of production, such as land and raw materials, capital, labour and management, while its prices, utilisation and mobility are basically determined by the market forces of supply and demand.

  The fact of the matter is that food security can only be sustainable if food production is profitable.

  READ the Full article by Downloading the file on the Yellow Link on top in PDF Format.

 • “Die finale vernietiging van die ekonomie en die land is nou na die verkiesingsuitslae bekend is baie beter insig as wat die meeste mense besef.

 • “Die uitsprake dat niks sal verander as die Reserwebank genasionaliseer word, is nie korrek nie want dit hou ‘n baie ernstige bedreiging vir die ekonomie en die land in omdat dit in werklikheid direk op die beheer en toegang tot die land se goud en ander buitelandse reserwes gemik is, sê Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou-ekonoom.

  Hy het na die voormalige president, Thabo Mbeki, en die goewerneur van die Reserwebank, Lesetja Kganyago, verwys wat hierdie misleidende uitlatings verlede week gemaak het.

  Volgens die Reserwebank se jongste kwartaalverslag het die land se totale bruto goud en ander buitelandse reserwes, hoofsaaklik buitelandse valuta, teen die einde van Februarie vanjaar R736,6 triljoen beloop.

  Die mandaat was baie jare lank deur die Reserwebank se eie Wet voorgeskryf om die “inflasiekoers in toom te hou,” maar dit is later deur die regering verander na die “beskerming van die geldeenheid in belang van stabiele en volhoubare ekonomiese groei,” soos wat dit in artikel 224(a) van die Grondwet voorgeskryf word.

  “Die Reserwebank is daarom nie onafhanklik van die regering nie, maar kan slegs sy mandaat onafhanklik uitvoer.”

  Die besluit deur die ANC se Nasrec-konferensie in 2017 om die Reserwebank te nasionaliseer is nog nie in die parlement ter tafel gelê nie, maar hou beslis ‘n baie groter bedreiging vir die ekonomie en die land in as wat die uitsprake dat niks sal verander nie wil voorgee.

  Sommige regeringslui het die besluit ook verder gevoer na hulle terugkeer van die Wêreld- Ekonomiese Forum se beraad wat in Februarie vanjaar in Davos, Switserland gehou was, met die voorstelle dat die nasionalisering van die Reserwebank daarop gemik moet wees om inklusiewe ekonomiese groei en werksgeleenthede te skep, wat bloot ‘n vaandel was waaronder die visier van die ANC op die land se goud en ander buitelandse reserwes gemik is.

  Brink sê dat die aansprake dat die Reserwebank die inflasiekoers in toom kan hou en die wisselkoers kan beskerm, asook die ekonomie kan stimuleer, deur die toepassing van sy monetêre beleid om rentekoerse te verander is egter van alle waarheid ontbloot en daar bestaan absoluut geen bewyse daarvoor nie. Monetêre beleid is in werklikheid die grootste dwaling in die totale ekonomiese wetenskap.

  “Die gevolge van die plundering en vernietiging van die land se reserwes deur die regering om die ANC-elite verder te verryk en langer aan bewind te probeer hou sal die laaste strooi wees wat die kameel se rug finaal sal breek,” aldus Brink.

  ooooooOoooooo

  Bothaville
  29 April 2019
  Navrae: 082 573 5661

 • The final destruction of the economy and the country is now after the election results are out much clearer than most people realise. There can now be no doubt that the ANC government, with its political and economic ideology, will finally destroy all the country's resources, assets and reserves within the next 5 years, says independent agricultural economist Fanie Brink.

  DOWNLOAD THE FULL ARTICLE on the TOP of the PAGE in PDF format. 

 • “Die beweging van die groot golwe dieper in die see is een van die grootste alternatiewe en hernubare energiebronne in die wêreld wat vandag steeds nie op ‘n grootskaal ontgin en gebruik om fossielenergie soos ru-olie en steenkool te verplaas nie,” sê Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou-ekonoom.

 • "The movement of the big waves deeper into the sea is one of the largest alternative and renewable energy sources in the world which is still not exploited and utilised on a large scale today to displace fossil energy such as crude oil and coal," says Fanie Brink, an independent agricultural economist.

 • “Die skokkende inkrimping van die land se ekonomiese groei vir die eerste kwartaal vanjaar van -3,2% was heelwat swakker as die algemene verwagting en is die eerste duidelike aanwysing dat die ekonomie vanjaar in ‘n diep resessie sal verval waarvan dit nie weer maklik sal herstel nie,” sê Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou-ekonoom.

  Die aanduidings dat die meeste bedrywe in die drie sektore van die ekonomie aansienlik swakker gevaar het as die vorige kwartaal was reeds vroeër vanjaar duidelik sigbaar ten spyte van die misleidende uitsprake wat die ANC-regering oor sy vernietigende politieke en ekonomiese beleid gemaak het.

  Die ekonomiese groeikoers was volgens Statistiek SA die swakte sedert die eerste kwartaal in 2009 toe die land se ekonomiese groei onder die groot druk van die wêreldwye finansiële krisis met 6,1% verswak het en hou ‘n baie ernstige bedreiging vir die welvaart en vooruitgang van die mense en die land in.

 • The shocking contraction of the country's economic growth of -3,2% for the first quarter of this year is much worse than the general expectations and it is the first clear indication that the economy will fall into a deep recession this year from which it will not easily recover again,” says Fanie Brink, an independent agricultural economist.

 • The state of the nation address delivered by president Cyril Ramaphosa in parliament today is clearly pure wishful thinking and the beginning of the final countdown to the total destruction of the country's economic development and progress," says independent agricultural economist Fanie Brink.