Hitach Middle Banner

ADVERTORIAL

VILLA CROP

 • Dr The de Jager -SACAU President, Chairman AgriSA and President of the World Farmers Organisation.

 • Die Suider-Afrika Agri Inisiatief (Saai) is vandag in Pretoria geloods. Saai is ’n landbou belangenetwerk, vir boere deur boere, wat daartoe verbind is om die regte, waardes, ideale en behoeftes van familieboere in die primêre produksiesektor te beskerm en te bevorder.

 • On Thursday, a new agricultural organisation called SAAI was launched. SAAI is an acronym for the Southern African Agriculture Initiative, which means "sow" in Afrikaans.

 • Terwyl die gronddebat weereens in die aanloop tot die verkiesing kookpunt bereik, is heelwat familieboere van regoor die partypolitieke spektrum nog onseker oor die landboubeleid en -visie van politieke partye wat vir hul stemme meeding.

 • Saai (Southern African Agri Initiative) will support South African farmers that lost their farms in Zimbabwe to receive compensation. Saai is also busy assisting Zimbabwean farmers that retreated to South Africa with compensation claims thanks to its network of partner organisations.

  In a dramatic turn of events, the Zimbabwean government recently announced that farmers who lost their farms due to land reforms since 2000, will be compensated. As a first step, an amount from this year’s budget has been provided to be divided between farmers who are financially distressed.

  This offer by the Zimbabwean government comes on the eve of the World Bank’s Spring Meeting, of which Zimbabwe is extremely dependent for soft loans to get its economy back on track. The international condition of compensation to farmers who were deprived of their farms since 2000 under the so-called “accelerated land reform programme”, as well as the sanctions imposed on Zimbabwe as a result, are currently hampering economic growth in this country.

  Saai wants to call together the 800 South African victims of Zimbabwe’s disastrous land reform programme and is planning on discussing the process, administration and future of compensation with affected farmers in Pretoria in cooperation with the leadership of the Commercial Farmers’ Union (CFU) – representing 4 500 Zimbabwean commercial farmers – and a legal team led by Willie Spies (of Hurter Spies Inc.).

  Details for the gathering during which Saai, Agri All Africa, the CFU and the legal team will share information on the process, procedures and strategy are as follows:

  Date: 23 April 2019

  Time: 19:00

  Venue: Silver Lakes Golf Estate Clubhouse, Pretoria

  For more information, don’t hesitate to contact Saai at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  AFRIKAANS- 

  Saai (Suider-Afrika Agri Inisiatief) gaan Suid-Afrikaanse boere wat hulle plase in Zimbabwe verloor het, bystaan om vergoeding te ontvang. Saai is ook besig om Zimbabwiese boere wat na Suid-Afrika uitgewyk het met vergoedingseise by te staan danksy sy netwerk van vennootorganisasies.

  In ’n dramatiese wending het die Zimbabwiese regering onlangs aangekondig dat boere wat sedert 2000 hulle plase weens grondhervorming verloor het, vergoed gaan word. As eerste stap is ’n bedrag uit vanjaar se begroting voorsien om tussen boere te verdeel wat finansieel swaarkry.

  Dié aanbod deur die Zimbabwiese regering kom op die vooraand van die Wêreldbank se Lenteberaad, waarvan Zimbabwe uiters afhanklik is vir sagte lenings om sy ekonomie weer op dreef te kry. Die internasionale voorwaarde van vergoeding aan boere wat sedert 2000 onder die sogenaamde “versnelde grondhervormingsprogram” van hulle plase ontneem is, asook die sanksies wat daaroor teen Zimbabwe ingestel is, kniehalter tans ekonomiese groei in dié land.

  Saai wil die 800 Suid-Afrikaanse slagoffers van Zimbabwe se rampspoedige grondhervormingsprogram byeenroep en beplan om saam met die leierskap van die Commercial Farmers’ Union (CFU) – wat 4 500 Zimbabwiese kommersiële boere verteenwoordig – en ’n regspan onder leiding van Willie Spies (van Hurter Spies Ing.) die proses, administrasie en toekoms van vergoeding met geaffekteerde boere in Pretoria bespreek.

  Besonderhede vir die byeenkoms waartydens Saai, Agri All Africa, die CFU en die regspan inligting oor die proses, prosedures en strategie sal deel, is soos volg:

  Datum: 23 April 2019

  Tyd: 19:00

  Plek: Silver Lakes Gholflandgoed se Klubhuis, Pretoria

  Vir meer inligting, kontak Saai gerus by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 • Dr Theo de Jager, executive board chairman of Saai, was re-elected as president of the World Agricultural Organisation (WAO) in Luxembourg on 21 May 2019.

 • Due to the Department of Rural Development and Land Reform’s inability, ideological attachment to socialistic models, extensive corruption and nepotism – as pointed out by both the Kgalema Motlanthe report and the special investigating unit – this Department can in its current composition and performance not possibly make a contribution towards creating a class of profitable black farmers,” says Dr Theo de Jager, Chairperson of Saai’s board of directors.

 • The United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) and the International Fund for Agricultural Development (IFAD), in collaboration with other relevant organisations linked to the United Nations (UN), are handling launch of the UN’s Decade of Family Farming in Rome, Italy, on 29 May 2019.

 • Die Suider-Afrika Agri Inisiatief (Saai), ’n landbounetwerk vir familieboere, het saam met ervare regslui prosedures ontwikkel om eienaars wie se eiendomme deur die grondeisekommissaris in die Staatskoerant gelys is, by te staan om op die lysting te reageer en hulle te begelei om vir moontlike hofsake voor te berei.

ADVERTORIAL

OPEN

 

Farming Diary

Jul
30

1:00 pm 07.30.2019 - 2:00 pm 07.31.2019

Jul
30

4:00 pm 07.30.2019 - 5:00 pm 07.31.2019

Aug
14

08.14.2019 1:00 pm - 2:00 pm

ENCA - Latest

Feed not found.