GMC
Rosch

ADVERTORIAL

OLD MUTUAL

FAMILY BUSINESS

Verwagte mielie-aanplantings meer as vorige seisoen- Suid Afrika

Volgens die resultate van ’n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direktoraat:

Statistiek en Ekonomiese Analise van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye, is kommersiële produsente van voorneme om 2,519 miljoen ha mielies vir 2020 te plant, wat 9,51% of 218 800 ha meer is as die 2,300 miljoen ha aangeplant verlede seisoen. 

Die opname weerspieël die situasie teen die middel van Oktober 2019 en toon dat produsente van voorneme is om 1,432 miljoen ha witmielies aan te plant, wat 133 500 ha (10,28%) meer is as in die vorige seisoen.

In die geval van geelmielies is die verwagte aanplantings 1,087 miljoen ha, wat 85 300 ha (8,51%) meer is as in die vorige seisoen.

In die geval van sonneblomsaad word die verwagte aanplantings beraam op 538 500 ha, wat 4,49% of 23 150 ha meer is as die 515 350 ha aangeplant verlede seisoen.

Die voorgenome sojaboon-aanplantings toon 'n toename van 2,05% of 15 000 ha, in vergelyking met die vorige seisoen - vanaf 730 500 ha tot 745 500 ha. Die verwagte aanplantings van grondbone gaan toeneem met 139,40% of 27 950 ha, van 20 050 ha tot 48 000 ha.

Die voorgenome aanplantings van sorghum sal na verwagting afneem met 14,65% of 7 400 ha na 43 100 ha, in vergelyking met die vorige seisoen.

Die verwagte aanplantings van droëbone word beraam op 52 500 ha, wat 11,47% of 6 800 ha minder is as in die vorige seisoen.

Die voorlopige oppervlakteskatting vir somergewasse vir 2020 op 29 Januarie 2020 vrygestel sal word.

Somergewasse - 2019

Kommersiële mielies:

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 11,186 miljoen ton gestel, wat 0,95% of 105 090 ton meer is as die vorige skatting van 11,081 miljoen ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,301 miljoen ha, terwyl die verwagte opbrengs 4,86 t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 11% kleiner as die 2018-oes. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, nl. die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes provinsies, gaan na verwagting 80% van die 2019-oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,298 miljoen ha en vir geelmielies is die oppervlak 1,002 milj. ha. Die produksieskatting van witmielies is onveranderd gelaat op 5,538 miljoen ton. Die opbrengs van witmielies is 4,27 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 5,648 miljoen ton, wat 1,90% of 105 090 ton meer is as die 5,543 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 5,64 t/ha.

Sonneblomsaad:

Die produksieskatting vir sonneblomsaad is onveranderd gelaat op 680 940 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 515 350 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,32 t/ha is.

Ander gewasse:

Die produksieskatting van sojabone is ook onveranderd gelaat op 1,170 miljoen ton. Die geskatte oppervlakte beplant van sojabone is 730 500 ha en die verwagte opbrengs is 1,60 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is onveranderd gelaat op 19 455 ton, met 'n verwagte opbrengs van 0,97 t/ha. Die oppervlakteskatting vir grondbone is 20 050 ha.

Die produksieskatting van sorghum het afgeneem met 3,81% of 5 325 ton, van 139 850 ton tot 134 525 ton. Die oppervlakteskatting vir sorghum is 50 500 ha, en die verwagte opbrengs is 2,66 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting onveranderd gelaat op 66 355 ton. Die oppervlakte beplant met droëbone is 59 300 ha, en die verwagte opbrengs is 1,12 t/ha.

Nie-kommersiële sektor

Die oppervlakte beplant met mielies in die nie-kommersiële landbou-sektor word geskat op 296 000 ha, wat 'n afname van 5,98 % verteenwoordig in vergelyking met die 314 835 ha van die vorige seisoen. Die verwagte mielie-oes van dié sektor is 549 180 ton, wat 7,54% minder is as die 593 975 ton van die vorige seisoen. Dit is belangrik om daarop te let dat ongeveer 43% van die mielies wat geproduseer word in die nie-kommersiële sektor, in die Oos-Kaap geplant word, gevolg deur KwaZulu-Natal met 27%.


ADVERTORIAL

OPEN 

Coming Soon.