ADVERTORIAL

HOLLARD

VERSEKERING

  • Suid Afrika is droog - baie droog en ons Landbouers is diep bekommerd oor hulle toekoms. Suid Afrika het van die beste landbouers in die wereld maar kan nie veel doen as dit nie reen nie. Sekere banke en Koperasies het hulle neuse vir baie somergraan produsente in die Vrystaat opgetrek en het onderneem om geen aksie te neem voor Augustus 2019 nie. 

  • Suid Afrika- Bewaringslandbou is deesdae die top besprekingspunt op al wat boeredag of seminaar. Die voedselwaardeketting is die ander woord wat op elke Landbou Televisie program of besprekingsprogram aangespreek  en bespreek word. 

  • Bewaringslandbou in Suid Afrika word gesien as ’n holistiese benadering tot graan- en diereproduksie wat fokus op die opbou en behoud van grond en die verhoging van langtermyn winsgewendheid.

ADVERTORIAL

SASOL

FERTILIZER 

Farming Diary

Sep
17

2:00 pm 09.17.2019 - 3:00 pm 09.18.2019

Oct
3

10.03.2019 - 10.04.2019

Oct
29

10.29.2019

ENCA - Latest

Feed not found.