Hitach Middle Banner

ADVERTORIAL

VILLA CROP

  • Suid Afrika is droog - baie droog en ons Landbouers is diep bekommerd oor hulle toekoms. Suid Afrika het van die beste landbouers in die wereld maar kan nie veel doen as dit nie reen nie. Sekere banke en Koperasies het hulle neuse vir baie somergraan produsente in die Vrystaat opgetrek en het onderneem om geen aksie te neem voor Augustus 2019 nie. 

  • Suid Afrika- Bewaringslandbou is deesdae die top besprekingspunt op al wat boeredag of seminaar. Die voedselwaardeketting is die ander woord wat op elke Landbou Televisie program of besprekingsprogram aangespreek  en bespreek word. 

  • Bewaringslandbou in Suid Afrika word gesien as ’n holistiese benadering tot graan- en diereproduksie wat fokus op die opbou en behoud van grond en die verhoging van langtermyn winsgewendheid.

ADVERTORIAL

OPEN

 

Farming Diary

Jul
30

1:00 pm 07.30.2019 - 2:00 pm 07.31.2019

Jul
30

4:00 pm 07.30.2019 - 5:00 pm 07.31.2019

Aug
14

08.14.2019 1:00 pm - 2:00 pm

ENCA - Latest

Feed not found.