• What is the most important ingredient of economic success? You can make an argument that it is the rate of technological progress.

 • Deputy president David Mabuza told the National Assembly in Parliament  that the committee on land reform, which he chairs, was fundamentally opposed to land reform that would leave farms derelict and unproductive.

 • The African National Congress (ANC) in South Africa is attempting to give white-owned land back to its Black indigenous population, after a legacy of colonization resulted in this theft, thus denying Black South Africans of many economic opportunities.

 • "The country's political and economic realities hold various serious threats and a very uncertain outlook for 2019 as far as the ANC government's political and economic policy is concerned.

 • In a few months time, as winter begins to bite in the southern hemisphere, the African National Congress will face its biggest challenge since it took power in South Africa’s first free elections a quarter of a century ago.

 • The African National Congress’ January 8 Statement and manifesto are reminiscent of what an analyst once said of the country’s foreign policy: ‘a little bit of this and a little bit of that’.

 • The outlook that South Africa ‘will only run out of money by 2042, is totally unrealistic and creates a greater comfort zone for the ANC government and could lead to total misleading economic prospects for the country," says Fanie Brink, an independent agricultural economist.

 • Die vooruitskouing dat Suid-Afrika eers teen 2042 ‘oor die fiskale afgrond sal stort’ is totaal onrealisties en skep ‘n groter gemaksone vir die ANC-regering en kan tot totale misleidende ekonomiese vooruitsigte vir die land aanleidng gee," sê Fanie Brink, 'n onafhanklike landbou-ekonoom. 

 • It is a great pleasure and great honour to be here to speak at the launch of the Southern African Agricultural Initiative. For years, we at the institute of Race Relations have taken a keen interest in the fate of the farming sector – both out of concern for its own sustainability, and for what it signifies for the country as a whole.

 • The most recent state-backed land conference in Pretoria was full of sunshine. Through an ionic colonnade, the generous tiled portico of St George’s Hotel gave onto a neatly styled courtyard garden nestled between mosaics of ancient gods and cherubs and fountains and ponds.

 • Dit was 'n besige paar weke in Suid Afrika se landbou met verskeie uitsprake wat ons landbouers warm om die kraag gelaat het. Maar soos gewoonlik het sekere media nie die ware feite deurgegee en beskryf soos wat dit eintlik moes wees nie en eintlik sensasie gesoek .
 • One cold morning, Stefan Smit, a white farmer in South Africa’s stunning wine region, woke up to find his vineyard under siege.

 • In South Africa, the issue of land ownership is dominating debate in the run-up to the general election. 

 • On the eve of credit ratings agency Moody’s next decision over South Africa’s economic state, it is very clear that the ANC’s policy has finally forced the country into an economic quandary.

 • The ANC government has no idea that economic growth and progress are totally dependent on the profitability and sustainability of all the individual industries, such as, among others, the production, manufacturing, construction and trading industries in the primary and secondary sectors, as well as the service industries in the tertiary sector of the economy,” says Fanie Brink, an independent agricultural economist.

 • Die ANC-regering het geen begrip daarvoor dat ekonomiese groei en voortuitgang totaal afhanklik is van die winsgewendheid en volhoubaarheid van al die individuele bedrywe soos, onder andere, die produksie-, vervaardigings-, konstruksie- en handelsbedrywe in die primêre en sekondêre sektore, asook die dienstebedrywe in die tersiêre sektor van die ekonomie nie,” sê Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou-ekonoom.

 • Our life is hell! This farm has been in our family for generations. My forefathers struggled from the boat to the South African coastline. I am an old man but what about my two sons? One son says he doesn’t know if he can raise his children on this farm.”

 • "The statements that nothing will change if the Reserve Bank is nationalised are not correct as it poses a very serious threat to the economy and the country because it is directly targeting the control and access to the country’s gold and other foreign reserves,” says Fanie Brink, an independent agricultural economist.

 • “Die uitsprake dat niks sal verander as die Reserwebank genasionaliseer word, is nie korrek nie want dit hou ‘n baie ernstige bedreiging vir die ekonomie en die land in omdat dit in werklikheid direk op die beheer en toegang tot die land se goud en ander buitelandse reserwes gemik is, sê Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou-ekonoom.

  Hy het na die voormalige president, Thabo Mbeki, en die goewerneur van die Reserwebank, Lesetja Kganyago, verwys wat hierdie misleidende uitlatings verlede week gemaak het.

  Volgens die Reserwebank se jongste kwartaalverslag het die land se totale bruto goud en ander buitelandse reserwes, hoofsaaklik buitelandse valuta, teen die einde van Februarie vanjaar R736,6 triljoen beloop.

  Die mandaat was baie jare lank deur die Reserwebank se eie Wet voorgeskryf om die “inflasiekoers in toom te hou,” maar dit is later deur die regering verander na die “beskerming van die geldeenheid in belang van stabiele en volhoubare ekonomiese groei,” soos wat dit in artikel 224(a) van die Grondwet voorgeskryf word.

  “Die Reserwebank is daarom nie onafhanklik van die regering nie, maar kan slegs sy mandaat onafhanklik uitvoer.”

  Die besluit deur die ANC se Nasrec-konferensie in 2017 om die Reserwebank te nasionaliseer is nog nie in die parlement ter tafel gelê nie, maar hou beslis ‘n baie groter bedreiging vir die ekonomie en die land in as wat die uitsprake dat niks sal verander nie wil voorgee.

  Sommige regeringslui het die besluit ook verder gevoer na hulle terugkeer van die Wêreld- Ekonomiese Forum se beraad wat in Februarie vanjaar in Davos, Switserland gehou was, met die voorstelle dat die nasionalisering van die Reserwebank daarop gemik moet wees om inklusiewe ekonomiese groei en werksgeleenthede te skep, wat bloot ‘n vaandel was waaronder die visier van die ANC op die land se goud en ander buitelandse reserwes gemik is.

  Brink sê dat die aansprake dat die Reserwebank die inflasiekoers in toom kan hou en die wisselkoers kan beskerm, asook die ekonomie kan stimuleer, deur die toepassing van sy monetêre beleid om rentekoerse te verander is egter van alle waarheid ontbloot en daar bestaan absoluut geen bewyse daarvoor nie. Monetêre beleid is in werklikheid die grootste dwaling in die totale ekonomiese wetenskap.

  “Die gevolge van die plundering en vernietiging van die land se reserwes deur die regering om die ANC-elite verder te verryk en langer aan bewind te probeer hou sal die laaste strooi wees wat die kameel se rug finaal sal breek,” aldus Brink.

  ooooooOoooooo

  Bothaville
  29 April 2019
  Navrae: 082 573 5661

 • Chiti Makwetu’s farm is a long way away from the main road. That, he believes, is why his government has been ignoring him. One day last September, he complained that efforts to install electricity have been limited to properties near the road—a ploy, he suggested, to convince passersby of the government’s commitment to the area. Meanwhile, land farther from view, like his, has been neglected. “We are literally off the grid,” he said.