PROFESSOR VERKEERD OOR FISKALE AFGROND- Fanie Brink, Onafhanklike Landbou-ekonoom

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Die vooruitskouing dat Suid-Afrika eers teen 2042 ‘oor die fiskale afgrond sal stort’ is totaal onrealisties en skep ‘n groter gemaksone vir die ANC-regering en kan tot totale misleidende ekonomiese vooruitsigte vir die land aanleidng gee," sê Fanie Brink, 'n onafhanklike landbou-ekonoom. 

Brink het gereageer op proffessor Jannie Rossouw van die Universiteit van die Witwatersrand se Skool vir Sakewetenskappe wat ‘n openbare sitting vandag in die parlement oor die afgelope begroting ingelig het oor sy seining van die land se fiskale vooruitsigte in terme van die staat se dalende inkomste, stygende uitgawes en onstuitbare skuldlas.

LEES IN ENGELS

Die enkel grootste kernprobleem moet in die eerste plek aan die gevolge van die ANC-regering se sosialistiese en kommunistiese ideologie toegeskryf word wat geen ekonomiese groei kan skep nie, maar dit slegs kan vernietig. Hierdie ideologie is dekades gelede al wêreldwyd totaal verwerp. Die huidige onomkeerbare agteruitgang van die ekonomie is reeds ‘n baie duidelike en onteenseglike bewys van hierdie destruktiewe beleid.

In die tweede plek kan dit aan die ANC-regering se totake onkunde, ondoeltreffendheid en onstuitbare korrupsie toegeskryf word.”

Daar is ‘n baie goeie gesegde wat sê “jy moet nie te naby aan die bome staan dat jy nie die woud kan sien nie!”

Die spesifieke oorsake van hierdie fiskale probleme is ongetwyfeld, eerstens, die gevolg van die ekonomie wat feitlik niks groei nie en die kans is baie goed dat die ekonomie reeds hierdie jaar in ‘n permamente negatiewe groeiterrein kan in beweeg. Die staat se inkomste is direk aan ekonomiese groei gekoppel omdat groei in werklikheid wêreldwyd deur die winsmotief gedryf en geskep word wat die grootste deel van die belastinginkomste van die regering bepaal.

Die tweede kernoorsaak van die probleme is nie alleen die feit dat die regering se uitgawes elke jaar onbeheersd toeneem nie, maar dat dit teen ‘n eksponensiële koers verder sal toeneem wat reeds die afgelope tyd en ook in die nabye toekoms die skuldlas ook tot dieselfde mate sal verhoog. Die totale vernietigende bestuur en korrupsie op al drie die regeringsvlakke vereis dat die regering met al meer en groter beloftes en onbekostigbare besteding vorendag mee moet kom om aan bewind te probeer bly.

Hierdie kernprobleme word vereger deur die feit dat die ANC-regering nie bewus is, nie verstaan en duidelik ook nie omgee dat sy politieke beleid sy eie ekonomiese doelwitte om werk te skep en armoede op te hef reeds baie verydel het. ‘n Totale onaanvaarbare verskynsel wat met hierdie vernietigende proses gepaard gaan is die feit dat die georganiseerde sakesektor, wat die georganiseerde landbou en korporatiewe landboubedryf insluit, asook sekere privaat inisiatiewe soos die CEO Initiative, uit hul pad uit gaan om die regering sover as moontlik te help en te ondersteun om sy vernietigende politieke en ekonomiese beleid te implementeer.

Die enigste oplossing vir Suid-Afrika se grootste kernprobleme is ‘n totale terugkeer na ‘n kapitalistiese ekonomiese stelsel wat die enigste stelsel in die wêreld is wat groei kan skep. Die kans dat die ANC-regering, asook die politici en die “ekonomiese spesialiste” dit ooit sal verstaan en aanvaar, is klaarblyklik nie ‘n sterk moontlikheid nie. Daarom sal die ANC-regering op die meeste nog net 5 jaar nodig hê om die ekonomie en die land totaal te vernietig,” sê Brink

Een van die slimste persone van die vorige eeu, Albert Einstein, het die volgende gesê: “We will never be able to solve problems on the same level of thinking as when we created them!”

Dit is ongetwyfeld die grootste probleem, of wat baie keer as net na ‘n uitdaging verwys word, wat die regering in die gesig staar!”

ooooooOoooooo

Bothaville

27 Februarie 2019

Navrae: 082 573 5661