Rosch

Daagliks sien elke inwoner van Suid Afrika, wat nog in waardestelsels glo en dit toepas in hy/sy lewe, hoe dit verbrokkel in Suid Afrika en verder aangejaag word deur sekere sogenaamde gewilde, Radio.Televisie en ander media kanale en die sosiale media wat alles in hulle vermoee doen om "banaal" anders te wees en totaal en al wegbreek van tradisionele  gesonde menslike waardes.


Rosch