Agri toerisme in Suid Afrika is baie gewild.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Suid Afrika het van die beste landbouers in die wereld en daarmee saam is meeste van hulle van die vriendelikste en hulpvaardigste mense.  Hulle hande staan vir niks verkeerd nie en hulle hou daarvan om mense wat nie veel weet van Landbou, so bietjie touwys te maak nie. 

Vroeer jare toe Suid Afrika nog mak en vriendelik was en jy nie bang was vir vreemde elemente om jou plaas te besoek nie, was dit lekker gewees as verbygangers sommer langs die pad by jou gestop het, om te kyk hoe oes jy mielies, of hoe pluk jy grondbone.Groot was die verbasing as jy hulle genooi het na jou pakstoor waar hulle met groot belangstelling kon sien hoe vind die verpakking van Aartappels plaas. En net om so bietjie te spog, gee jy hulle 'n sakkie van jou beste aartappels. En as daar so jong knapie by was, kon jy op sy gesig lees hoe graag hy net op 'n trekker wou sit.  

Vandag is daar vele sogenaamde Megaboere wat al bekendheid verwerf het vir hulle enorme boerderye, maar daar is ook gewone landbouers wat met groot passie en liefde hulle daaglikse werk verrig en elke oomblik daarvan geniet.

Agritoerisme is nie net tot verblyf op plase beperk nie. Dit het te make met elke aspek en gebruik van ‘n plaas vir toerisme doeleindes. Ons boere is passievol, betroubaar en geloofwaardig. Van klein boerderye tot uitvoermaatskappye, van perlemoen en tilapia boerderye tot groot wildsplase. Net soos wat daar nie een tipe boer is nie, so is daar ook nie een mark nie. Besoekers wil elkeen iets anders ervaar.

Agritoerisme is reeds ʼn bekende term en verwys breedweg na ʼn landbou-gebaseerde toerismegeleentheid wat besoekers deur die plaashek bring. Dit is deesdae baie gewild en landbouers gaan uit hulle pad om hierdie mense te huisves.

Die verskeidenheid definisies sluit in plaasakkommodasie, die koop van plaasprodukte sommer so vanuit die spens, die pluk van vrugte of selfs die voer van plaasdiere. Dit klink maklik genoeg om te begin en suksesvol te bestuur.

Die dinamiese omgewing waarin die landbou vandag funksioneer, noodsaak boere wêreldwyd om maniere te vind om waarde tot hul boerderybedrywe toe te voeg. Om winsgewend te bly in die moderne globale landbou-ekonomie is 'n groot uitdaging vir die voortbestaan van die meeste boerderye. Daar is altyd plek vir iets nuuts. 

Boere besef ál meer hoeveel baat hul boerdery kan vind deur tot agri-toerisme toe te tree. Dit bied verdere diversifikasie in die boerdery self, maar kring ook uit en kan mettertyd bestendigheid aan ’n hele landelike omgewing verleen.

Wanneer mense mekaar leer ken, verander houdings gewoonlik. Nie net oorsese toeriste wil Suid-Afrika en sy mense leer ken nie, maar plaaslike stedelinge wil ook die plattelandse mense en hul leefwyse leer ken. Hoewel baie stedelike Suid-Afrikaners se vroeëre wortels in die landbou lê, is hulle dikwels al ’n geslag of twee van die plaas af verwyderd en is dit eintlik vir hulle ’n vreemde wêreld.

Baie besit byvoorbeeld viertrekvoertuie, en deur roetes daarvoor op plase oop te stel, gaan boere baie geesdriftiges lok. Agri-toerisme is een van dié gebiede wat entrepreneurskap in ’n boer na vore kan bring. Dit het opvoedkundige waarde, want dit bring mense in aanraking met plaasbedrywighede waarvan hulle min weet of niks nie.

Uitstekende geleenthede bestaan op plase om die toerismebedryf maksimaal binne die landbousektor te ontwikkel. Die landbousektor is 'n hulpbron wat wag om tot die maksimum toerismeproduk ontgin te word. Dit is egter belangrik om unieke aktiwiteite aan te bied. 

Agri-toerisme omsluit enige aksie, produk, diens of ervaring wat deur 'n landbouonderneming aan 'n besoeker gebied word op die plaas, hetsy vir betaling of nie. Hoewel die toerismemark groei, is die kompetisie ook besig om vinnig te groei. Daarom is dit belangrik om unieke aktiwiteite op plase aan te bied en onderling saam te werk binne 'n distrik of streek.

n Belangrike aspek is die bydrae van agri-toerisme tot die makro-ekonomiese doelwitte van die Regering, veral in die landelike gebiede. Dit is aspekte soos werkskepping, behuising, opleiding, bemagtiging en ekonomiese groei.

In feitlik alle gevalle word ekstra werk deur toerisme-aktiwiteite op die plaas geskep, en meer as 80 % is werk vir vroue. Saam met werkskepping word behuising ook aan werknemers verskaf. Nog 'n bydrae tot sosiaal-ekonomiese ontwikkeling, is opleiding wat aan werknemers verskaf word.

Daar is niks so lekker vir jong stadsjapie om op 'n groot tekker of stroper te sit nie, en as hy nog lekker rit kan kry is sy dag gemaak.  

Daar is baie voorwaardes wat in plek gestel sal moet word, om beide die partye te beskerm en reg van toegang moet altyd voorbehou word, veral waar besoekers onverwags opdaag by 'n plaas.  

Binnelandse dorpe bied 'n groter verskeidenheid van die aktiwiteitskategorieë aan as dorpe aan die kus. Agri-toerisme-ondernemings word hoofsaaklik tot 15 km vanaf hoofroetes aangetref en tot 30 km van dorpe. Hoewel dit blyk dat afstand van die naaste hoofroete of dorp nie 'n invloed het op die hoeveelheid toeriste wat plase besoek nie, meen baie dat afstande wel die hoeveelheid toeriste wat die plase besoek, beïnvloed.

CRA Media skep binnekort 'n hele afdeling op Farmingportal waar Agri Toerisme suksesvol bemark kan word. Ons besoekersgetalle is baie hoog en ons het 'n baie groot persentasie Internasionale besoekers. AGRI NEWS NET en farmingportal.co.za is ontwikkel om ons mense meer te vertel van landbou en sy mense. Met ons eie 25 jaar van praktiese boerdery ondervinding weet ons wat landbou en sy mense is. 

Hierdie is unieke geleentheid om meer inkomste te genereer. 

Kyk gerus uit vir spesiale aanbiedinge en as jy die eienaar is van 'n plaas waar jy toerisme kan huisves, kontak ons gerus.

Johanel ANN