Agrilogics

Commercial farmers tired to be overlooked for financing once again- South Africa

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

TLU SA is displeased that the government continually disregards commercial farmers when offering financial aid.


 
The Minister of Agriculture, Land Reform and Rural Development, Ms Thoko Didiza, today announced her department allocated aid to the amount of R1,2 billion for smallscale farmers (with an annual turnover between R50 000 and R1 million). Women and young farmers, as well as farmers with disabilities, will be prioritised. Only specific commodity sectors will qualify to apply for funding.
 
“It is deplorable that commercial farmers get the short end of the stick again,” says Mr Louis Meintjes, the president of TLU SA. “Despite the vital role they play in producing food – in so doing preventing food shortages and subsequent anarchy. How must we motivate the commercial farmer to continue with vital production despite the risk of exposure to the coronavirus, when the government never assists them in any manner?”
 
Around 70% of South Africans are urbanised and dependent on commercial farmers to produce food for the nation. According to the latest Agricultural Census, the subsistence farmers who will now benefit from the government assistance, supplies only 1,9% of the country’s food.
 
“Commercial farmers, the country’s biggest asset, continue to be beset by crime and farm murders during the lockdown period,” says Mr Meintjes. “Our safety patrols are locked down and we have to look to the overburdened SAPS – who does not have the capacity right now – for protection. Yet, the farmers continue with their daily tasks. They deserve better.”
 
Agriculture can make a difference. It is the ideal opportunity for the government bodies tasked with these programmes, to reach out to agricultural organisations to determine what commercial farmers need and how the government can assist.  
 
  

Kommersiële boere moeg om weereens oorgesien te word vir befondsing
 

 TLU SA is nie tevrede dat kommersiële boere aanhoudend oorgesien word wanneer hulp van die regering aangebied word nie.
 
Die Minister van Landbou, Grondhervorming en Plaaslike Ontwikkeling, me. Thoko Didiza het vandag aangekondig dat haar departement tydens die COVID-19 inperking hulp ten bedrae van R1,2 miljard aan kleinskaalboere (met ‘n jaarlikse omset van tussen R50 000 en R1 miljoen) sal bied. Vroue- en jeugboere, en boere met gestremdhede sal voorkeur geniet. Daar is ook net sekere kommoditeitsektore wat sal kwalifiseer om vir die befondsing aansoek te doen.
 
“Dit is betreurenswaardig dat kommersiële boere, wat ‘n kardinale rol speel om voedsel te voorsien en sodoende kosnood en anargie bekamp, altyd aan die kortste end trek,” sê mnr. Louis Meintjes, die president van TLU SA. “Hoe moet ons die kommersiële boer motiveer om ten spyte van die risiko van blootstelling aan die koronavirus, voort te gaan om te produseer, terwyl die regering niks doen om hulle te help nie?”
 
Bykans 70% van die Suid-Afrikaanse bevolking woon in stede en is afhanklik van kommersiële boere as voedselbron. Die groep boere wat nou bevoordeel gaan word, verskaf – volgens die mees onlangse Landbousensus – maar net 1,9% van die land se voedsel.
 
“Kommersiële boere, die land se grootste bate, gaan ten spyte van die inperking steeds gebuk onder misdaad en selfs plaasaanvalle,” sê mnr. Meintjes. “Ons veiligheidspatrollies word ingeperk en ons is nou afhanklik van die oorlaaide SAPD – wat beslis nie nou die kapasiteit het hiervoor nie – vir beskerming. Maar tog gaan hulle voort met hulle daaglikse take. Ons boere verdien beter.”
 
Landbou kan in die tyd 'n verskil maak. Dit is nou die ideale geleentheid vir die onderskeie regeringsinstansies wat met hierdie programme werk, om uit te reik na landbou-organisasies om vas te stel hoe hulle van hulp kan wees en watter ondersteuning hulle nodig het.
 
 

                                    


Agrilogics