Agrilogics

Reitz Landbou Akademie- Suid Afrika

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Die Reitz Landbou Akademie is ‘n industrie gedrewe inisiatief om die jeug van landbou met die nodige blootstelling, vaardighede en kennis toe te rus om landbou in Suid-Afrika te bevorder.

‘n Nuwe mentaliteit teenoor landbou word gepromoveer deur presisie- en herlewingslandbou. Tegnologie word ingespan om die basiese beginsels van landbou te optimaliseer en sodoende die winsgewendheid en volhoubaarheid van ons industrie te verseker. Reitz Landbou Akademie oorbrug die gaping tussen landbouteorie en-realiteit deur leerders die nodige praktiese ondervinding en blootstelling in die bedryf te gee. Ons glo dat dit die privaat landbou industrie se verantwoordelikheid is om die suksesplan vir Suid-Afrikaanse landbou te stuur en te ondersteun.

Ons is trots op ons stigterslede en hoofborge wat die projek ten volle ondersteun:

·                     VKB Groep

·                     Sernick Groep

·                     HS Reitz

·                     John Deere

·                     Graan SA 

·                     Standard Bank

Die Akademie is ‘n nie-winsgewende organisasie met die doel om terug te ploeg in ons landboujeug. Bydraes is in die vorm van kapitaal, lewendehawe, toerusting, tyd, kennis en passie gemaak om Die Akademie af te skop en te bedryf. Die Akademie se boerdery gaan gedryf word om so winsgewend as moontlik  met beperkte hulpbronne te wees. 

Die Akademie beskik oor die nodige infrastruktuur, wat koshuisverblyf insluit, om die leerders volledig toe te rus vir ‘n blink toekoms in die landbou.

HS Reitz, wat Die Akademie huisves, is ‘n pronkskool wat al vir meer as twee dekades ‘n 100% matriekslaagsyfer behaal het. Akademie-, sport- en kultuuraktiwiteite dra by tot ‘n gebalanseerde opvoedingsgeleentheid vir alle leerders.

Die fokus by die akademie is tans op leerders vanaf graad 8 tot graad 12, maar die beplanning is om in die toekoms ook voorsiening te maak vir naskoolse opleiding.

Van die huidige projekte sluit onder andere ‘n Bonsmara stoet ontwikkeling, konynboerdery en tonnel verbouing in. Toekomstige projekte sal uitgebrei word om ander volhoubare produksie- eenhede in te sluit. Die Akademie sal dus totaal onhafhanklik en volhoubaar instandgehou kan word.

Buiten die aanleer van kennis en vaardighede het Die Akademie ook ten doel om aandag te gee aan die ontwikkeling van positiewe gesindhede teenoor die landbou en verwante aktiwiteite. Die benadering is dus holisties en gebalanseerd van aard.

Die Akademie se sukses is afhanklik van gemeenskapbetrokkenheid en daarom wil die Reitz Landbou Akademie; ouers en belangstellendes uitnooi om gerus kontak te maak indien meer inligting oor die program, kurrikulum of bedrywighede verlang word.   

Reitz Landbou Akademie -

Want die toekoms van landbou is ons jeug.

Kontak: Mnr. Martin  Kruger (064 332 4582)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Agrilogics