SA Stamboek bekom die gebruik van ’n nuwe skandeermasjien by Alfa 2018

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Die meting van karkas-eienskappe op lewende vleisbeeste deur gebruik te maak van ultrasoniese skandering, maak dit moontlik vir telers om hul horisonne te verbreed. 

In lig hiervan het Nick Serfontein, voorsitter van die Sernick Groep, en Dr Japie van der Westhuizen, hoofbestuurder van SA Stamboek, ooreengekom dat Sernick ’n nuwe skandeermasjien sal bekom en tot die opgeleide tegniese adviseurs van SA Stamboek se beskikking sal stel. Sodoende sal meer Suid-Afrikaanse vleisbeestelers die geleentheid gebied word om die tegnologie deel te maak van hulle teelplanne.

Dr Japie van der Westhuizen en Freddie Wasserfall van SA Stamboek ontvang die skandeerder by Phillip Oosthuizen van Sernick.
SA Stamboek bied ’n omvattende skanderingsdiens aan telers, insluitend skandering van jong bulle aan die einde van groeitoetse sowel as die skandering van verse. Die diens bied ook BLUP teelwaardes aan die bedryf vir oogspier-oppervlak (wat direk dui op totale bespiering), onderhuidse vetdikte (vetverspreiding en fisiologiese volwassenheid), marmering (binnespierse vetpersentasie), uitslagpersentasie, en rooivleis (spier) opbrengs.

Bo en behalwe die ander belangrike eienskappe wat reproduksie, kuddelewe, moeder-eienskappe, voorspeense groei, volwassenheidstipe, groeidoeltreffendheid en raam-eienskappe insluit, neem karkas- en vleiseienskappe ’n toenemend-belangrike rol in vir vleisbeesteling. Om dié rede neem die gewildheid van skandering geweldig toe.

Siebert Vermeulen van SA Stamboek wys hoe hulle die masjien kan inspan. Agter is Freddie Wasserfall, Phillip Oosthuizen en Dr Japie van der Westhuizen.
Alfa 2018 het die ideale geleentheid gebied om die amptelike oorhandiging van die splinternuwe skanderingsmajien te laat plaasvind. Phillip Oosthuizen, hoof van Sernick se Navorsing en Ekonomie, het die oorhandiging namens Sernick behartig. Siebert Vermeulen, SA Stamboek tegniese adviseur, het dit namens SA Stamboek in ontvangs geneem. – Dr Japie van der Westhuizen, SA Stamboek