Agrilogics

TLU SA wishes crop farmers a blessed planting season

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

TLU SA wishes crop farmers a blessed planting season

 

TLU SA would like to wish the country’s crop farmers a blessed planting season.

The agricultural industry can look back with pride at the contribution it has made during a challenging year. Commercial farmers played an essential and stabilising role in the country. Irrational lockdown measures have had a significant impact on the production, processing, and delivery of products, but farmers continued to supply the country’s food needs.

“The new planting season started, but apart from the challenge that holds in itself, farmers also have to deal with uncertainty regarding land ownership, fraud, theft and regular attacks on farms,” says Mr Henry Geldenhuys, the president of TLU SA. “The mismanagement of the Land Bank led to several bailouts from the government, yet it is still not in a position to support the institutions supplying financial aid to farmers. Planting is already well on its way, but some farmers are still waiting on much-needed financial aid.”

TLU SA always tries to rectify these problems, working with other roleplayers in the agricultural sector to seek solutions. The positive outlook when planning for the future plays a vital role in TLU SA’s decision making. We will continue to build on that.

“Our wishes are that farmers will experience a blessed new planting season”, says Mr Geldenhuys. “And that our creation-mission will be borne in mind.”

“A word of thanks to our farmers who always step in where the government fails. Farmers and farmworkers are the country’s biggest assets.” 

TLU SA wens saaiboere ‘n geseënde planttyd toe
 

TLU SA wil graag al die saaiboere in die land ‘n geseënde planttyd toewens.

Landbou kan met trots terugkyk na die deurlopende bydrae wat gedurende ‘n baie moeilike jaar gelewer is. Die rol van kommersiële boere was inderdaad die afgelope jaar ‘n baie belangrike stabiliserende faktor in die land.

Irrasionele inperkingsmaatreëls het ‘n groot invloed op die produsering, verwerking en lewering van produkte gehad, maar tog het landbouers voortgegaan om te voorsien in die land se vraag na voedsel.

“Die nuwe plantseisoen is op hande, maar afgesien van die uitdagings wat dit vir boere inhou, word hulle taak verder bemoeilik deur ‘n aanslag op eiendomsreg, grootskaalse bedrog en diefstal, en voortdurende aanvalle op plase,” sê mnr. Henry Geldenhuys, die president van TLU SA. “Die Landbank wat in die grond in bestuur is en by herhaling met reddingsboeie gered moes word, is steeds nie in ‘n posisie om die instansies wat finansiering aan boere verskaf, by te staan nie. Die planttyd het reeds begin, maar sommige boere kon nog nie die nodige inset finansiering kry nie.”

TLU SA probeer in samewerking met verskeie ander landbourolspelers hierdie sake regstel. Die positiwiteit waarmee daar vir die toekoms gebou word is ‘n kenmerk van TLU SA se besluitnemingsprosesse.  Daarop sal voortgebou word.

“Ons wil ons boere graag sterkte toewens vir die nuwe seisoen,” sê mnr. Geldenhuys. “Hou voortdurend ons skeppingsopdrag en -verantwoordelikheid in gedagte.

“’n Woord van groot dank aan ons boere wat gedurig intree waar die regering faal. Landbouers – ons boere en plaaswerkers – is die land se grootste bate.”
 

 


Agrilogics