KREDIETGRADERINGS RAAK IRRELEVANT- Suid Afrika

Fanie Brink, Onafhanklike Landbou-ekonoom

"Die gradering van die land se kredietstatus deur Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) en Fitch Ratings het reeds totaal irrelevant geraak omdat hulle klaarblyklik geen begrip daarvoor het dat die haglike toestand van die ekonomie en die staat se finansies die direkte gevolge van die vernietigende ideologie van die ANC-regering is wat nie sal verander nie solank as die African National Congress ( ANC) aan bewind is nie," sê Fanie Brink, 'n onafhanklike landbou-ekonoom. 

Hy sê die verhoogde rentekoste wat 'n verdere afgradering sal veroorsaak is nie die probleem nie, maar wel die buitensporige wanspandering van belastingbetalers se geld, stygende begrotingstekorte en staatskuld wat nooit sal verminder nie en dit sal die ekonomie binne die volgende 2 tot 3 jaar finaal oor die afgrond laat stort. 

Die werklike feite wys duidelik daarop dat die "waarskuwings van ’n volledige ineenstorting van die staat uiters ernstig opgeneem moet word" en dat die kredietgradeerders moet besef "dat ’n ineenstorting nie net moontlik is nie, maar dat die land reguit daarheen op pad is," aldus RW Johnson, ’n onafhanklike politieke kommentator.  

Die kredietgradeerders sal veel eerder die ANC-regering moet oorreed om van sy vernietigende ideologie van sosialisme en kommunisme af te sien en 'n totale terugkeer na 'n kapitalistiese ekonomiese stelsel te maak. Hulle eie land, die VSA, is vir baie dekades lank al die bastion van kapitalisme wat vandag die enigste stelsel is wat wêreldwyd ekonomiese groei van die vraag- en aanbodkant van die ekonomie kan skep wat deur die winsmotief gedryf word.

Ten spyte daarvan dat die meeste sentrale banke, soos die Reserwebank, en baie ekonome nogsteeds vandag aan die totale dwaling vasklou dat ekonomiese groei deur laer rentekoerse gestimuleer kan word wat die enkele grootste dwaling in die totale ekonomiese wetenskap is.

Waarom sou die kredietverskaffers wil toesien dat Suid-Afrika so voortploeter met 'n regering wat ekonomies totaal ongeletterd is en nooit sal besef wat die vernietigende gevolge van sy beleid vir die nageslagte sal veroorsaak nie?  

Die ANC-regering se beleid van sosialisme wat deur die leerstelling van kommunisme op die ekonomie en die land afgedwing word behoort deur die kredietgradeerders verwerp te word as hulle regtig iets vir die land wil beteken, anders sal hulle graderings verdere tydmors wees en geen verskil maak nie. 

Die regering en sy sosiale vennote, soos die arbeidsvakbonde en die georganiseerde besigheidsektor, se "nuwe ekonomiese herstelplan" wat daarop gemik is om "die skade wat die Covid19-virus aangerig het, te herstel," is suiwer 'n skerm waaragter die regering gerieflikheidshalwe wegkruip om die vernietiging wat hy reeds aan die ekonomie aangerig het lank voordat die pandemie uitgebreek het, te verberg.

Die voormalige premier van Brittanje, Margaret Thatcher, het jare gelede al gesê: "The problem with socialism is the fact that it eventually runs out of other people's money." Is dit nie presies wat die afgelope jare besig is om in Suid-Afrika te gebeur nie en dat dit baie duidelik is dat hierdie tendens nie gestuit gaan word nie? Die groot staatsman, Winston Churchill, het die volgende oor sosialisme gesê: "Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy, its only inherent virtue is the equal sharing of misery.” (“Sosialisme is 'n filosofie van mislukking, die geloof van onkunde en die evangelie van afguns, die enigste inherente deug daarvan is die gelyke verdeling van ellende.")