Kommentaar oor die grondslag waarop grond onteien gaan word wat vanoggend bekend gemaak is:

“Die nuwe wetsontwerp oor onteiening wat oor die volgende twee maande in die parlement ter tafel gelê gaan word, mag dalk ’n duideliker prosedure vir grondonteiening sonder vergoeding daarstel, maar dit bly ‘n suiwer onaanvaarbare politieke doelwit wat steeds ‘n groot bedreiging vir voedselsekerheid en die landbou se bydrae tot ekonomiese groei inhou,” sê Fanie Brink, ‘n onafhanklike landbou-ekonoom.


Gulsigheid is Suid Afrika se ondergang.

Mag en gulsigheid het sogenaamde groot sakemanne en politieke leiers met al hulle grootman praatjies al baie gekos. Suid Afrika se politieke leiers is bekend daarvoor dat hulle net kan praat en delegeer en baie min van hulle se grootman praatjies het al sukses opgelewer. Suid Afrika se rand is 'n duidelike bewys van hoe swak Suid Afrika bestuur word. In 1999 was die prys skaars R1.00 per liter en die Rand/ Dollar R4.80. 


Nasie in gesprek- Nampo Kaap Suid Afrika

Landbouers, landbouleiers en verskeie ander belangrike mense het vandag weer deelgeneem aan Nasie in Gesprek. Te midde van moeilike omstandighede kan mens nuwe energie skep in landbou deur twee goed: Eerstens moet mens ‘n plan hê waaroor jy kan opgewonde raak en tweedens moet mens aktief die keuse neem om dit te maak werk -


INTERNATIONAL NEWS OF THE DAY